POCZTA-CENNIK.PL

Porównaj ceny paczek: POCZTA i POCZTEX oraz kurierzy: FedEx, UPS, DHL i wysyłaj taniej!

Przesyłki, paczki pocztowe

Przesyłka rejestrowana i nierejestrowana

• każda przesyłka nadawana jako paczka jest przesyłką rejestrowaną. Oznacza to, że nadawca otrzymuje potwierdzenie nadania oraz przesyłka posiada własny, unikalny numer identyfikacyjny, który umożliwia m.in. śledzenie drogi przesyłki. Potwierdzenie nadania stanowi natomiast dowód nadania, który jest niebędny w przypadku reklamacji. Przesyłką rejestrowaną może też być przesyłka listowa tzw. polecona - ekonomiczna lub priorytetowa

• przeciwieństwem przesyłki rejestrowanej są przesyłki nierejestrowane - taką przesyłką może być tylko przesyłka listowa (ekonomiczna lub priorytetowa)

Paczka ekonomiczna i paczka priorytetowa

paczka ekonomiczna to taka, która jest obsługiwna przez Pocztę w standardzie jakościowym D+3, co oznacza że doręczenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych po dniu nadania. Termin doręczenia nie jest terminem gwarantowanym tylko deklarowanym.

paczka priorytetowa to taka, która jest obsługiwna przez Pocztę w standardzie jakościowym D+1, co oznacza że doręczenie powinno nastąpić w nastepnym dniu roboczym po dniu nadania. Termin ten - podobnie jak wyżej = nie jest terminem gwarantowanym tylko deklarowanym.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych określono minimalne wskaźniki terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym na następującym poziomie:

• paczka ekonomiczna (D+3) - cel 90%.

• paczka priorytetowa (D+1) - cel 80%.

Wymiary paczek pocztowych

Maksymalne wymiary przesyłki pocztowej - paczki: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm (300 cm), przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm (150 cm). Jednocześnie wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, a dla paczki pocztowej PLUS nie mogą być mniejsze niż 150 mm x 200 mm

Gabaryt A i Gabaryt B

Pod względem wymiarów paczki pocztowe dzielą się na dwie kategorie:

• gabaryt A to paczki, dla których żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm (60 cm), szerokość 500 mm (50 cm), wysokość 300 mm (30 cm).

• gabaryt B to paczki których przynajmniej jeden wymiar przekracza rozmiar Gabarytu A, a jednocześnie suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm (300 cm), przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm (150 cm).

Waga paczek pocztowych

Pod względem wagi paczki pocztowe dzielą się również na dwie kategorie

• Paczka pocztowa - paczka zwykła o wadze do 10 kg.

• Paczka pocztowa PLUS - przesyłka o wadze powyżej 10 kg

Zarówno do paczki zwykłej oraz paczki PLUS stosuje się odpowiednio gabaryt A oraz gabaryt B. Ponadto każda z tych paczek może być paczką ekonomiczną lub priorytetową, zwykłą lub z zadeklarowaną wartością oraz przesyłką pobraniową.

Paczka (przesyłka) pobraniowa

• usługa przesyłka pobraniowa polega na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki adresatowi oraz pobraniu należnej kwoty i niezwłocznym przekazaniu jej na rachunek bankowy lub adres wskazany przez Nadawcę. Maksymalna kwota pobrania wynosi 20.000 zł. Minimalne wymiary przesyłki pobraniowej wynoszą 15 x 20 cm, natomiast maksymalne są sumą długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość i nie mogą przekraczać 300 cm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 150 cm.

Przesyłką pobraniową (zarówno ekonomiczną jak i priorytetową) w obrocie krajowym może być:

• przesyłka pobraniowa zwykła,

• przesyłka pobraniowa z zadeklarowaną wartością

(o tym, czy przesyłkę pobraniową nadać jako zwykłą czy z zadeklarowaną wartością decyduje sam Nadawca.

Przesyłka z zadeklarowaną wartością

• to odpowiednik paczki ubezpieczonej. Paczką pocztową z zadeklarowaną wartością jest paczka pocztowa, przy nadaniu której nadawca na opakowaniu i adresie pomocniczym, podał jej wartość. Maksymalna deklarowana wartość paczki pocztowej nie może przekroczyć 70.000 złotych.